Į

DATA

SVORIS(KG)

TŪRIS(m3)

Pateikti
Make submission

Estija + 372 6056 161    Latvija +371 67009 120    Lietuva +370 5216 4980

KAMPANIJOS „Didysis žaidimas prizui laimėti“ OFICIALIOS TAISYKLĖS

Posted on: May 29th, 2013 by siimu-logistika

KAMPANIJOS „Didysis žaidimas prizui laimėti“ OFICIALIOS TAISYKLĖS
1. Kampanija „Didysis žaidimas prizui laimėti“ – tai nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki 31 d. vykstantis vartotojų žaidimas, kurį organizuoja bendrovė „Balti Logistika UAB“ (adresas: Dariaus ir Girėno g. 40, 02189 Vilnius, Lietuva), toliau vadinama kampanijos Organizatoriumi.
2. Kampanijos vykdymo tvarką patvirtino kampanijos Organizatorius pagal nustatytas sąlygas. Visi kampanijos Organizatoriaus sprendimai dėl kampanijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems kampanijos dalyviams. Visi su kampanija susiję ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3. Kampanijoje gali dalyvauti Lietuvoje gyvenantys ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Kampanijoje negali dalyvauti kampanijos Organizatoriaus, „Balti Logistika UAB“, darbuotojai ir jų šeimų nariai.
4. Norint dalyvauti žaidime, vartotojams reikia kampanijos laikotarpiu (2013.05.02 – 2013.05.31) atsakyti į vieną iš svetainėje www.baltilogistika.com pateiktų klausimų ir pateikti savo kontaktinius duomenis.
5. Vienas asmuo žaidime gali dalyvauti 1 kartą (vėliau reikės patvirtinti asmens tapatybę dokumentu).
6. Kampanijos prizai yra 50 butelių vyno „GANCIA ASTI Millesimato“ (2009).
7. Laimėtojai bus nustatyti 2013.06.10. Laimėtojų pavardės bus paskelbtos svetainėje  www.baltilogistika.com. Laimėtojai bus nustatyti kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu. Organizatorius susisieks su laimėtojais asmeniškai ir perduos jiems prizus per savaitę nuo laimėtojų paskelbimo.
8. Priimdamas prizą laimėtojas turi patvirtinti, jog tenkina visas žaidimo sąlygas.
9. Laimėti prizai atiduodami kampanijoje dalyvavusiems asmenims arba jų atstovams pagal įgaliojimą, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
10. Neveiksnaus arba riboto veiksnumo asmens laimėtas prizas atiduodamas jo teisėtam atstovui.
11. Kampanijos metu laimėti prizai žaidimo dalyvio reikalavimu nekeičiami į kitos rūšies prizus, taip pat prizų vertė laimėtojams neišmokama pinigais.
12. Laimėtojams ar jų atstovams neatlyginamos su prizų atsiėmimu susijusios transporto ir kitos išlaidos.
13. Priimdamas prizą laimėtojas kartu suteikia leidimą kampanijos Organizatoriui naudoti laimėtojo vardą žiniasklaidoje, reklamoje, viešųjų ryšių kampanijose ir kitose priemonėse nemokėdamas laimėtojui papildomo užmokesčio ir nesudarydamas su juo atitinkamo susitarimo.
14. Kampanijos Organizatorius nėra atsakingas už prizo laimėtojo ir / arba prizo naudotojo patirtas išlaidas ir nuostolius naudojant prizą. Kampanijos Organizatorius nėra atsakingas už prizo laimėtojo ir / arba prizo naudotojo padarytą žalą tretiesiems asmenims naudojant prizą.
15. Kampanijos Organizatorius turi vienašališką teisę nutraukti kampaniją ir prizų išdavimą tuo atveju, jei pažeidžiamos žaidimo taisyklės, taip pat neįveikiamos jėgos (force majeure) aplinkybių atveju, nedelsiant pranešdamas apie tai dalyvaujantiems žaidime per žiniasklaidą.
16. Visas pretenzijas dėl kampanijos organizavimo ir / arba vykdymo reikia pateikti raštu iki 2013.06.10 kampanijos Organizatoriaus adresu: „Balti Logistika UAB“ Dariaus ir Girėno g. 40, 02189 Vilnius, Lietuva, nurodant „Didysis žaidimas prizui laimėti“. Pretenzijos pateikimo laiku įrodymas yra pašto antspaudo data.
17. Pretenzijoje turi būti nurodytas Dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir išsamus galimų trūkumų bei nusiskundimų aprašymas.
18. Organizatorius pretenziją išnagrinės per 7 darbo dienas nuo jos gavimo datos.
19. Apie Organizatoriaus sprendimą Dalyvis informuojamas registruotuoju laišku, kuris išsiunčiamas pretenzijoje nurodytu adresu per 7 dienas nuo pretenzijos išnagrinėjimo datos. Organizatoriaus sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir nekvestionuojamas. Tolesnės dalyvio pretenzijos nagrinėjamos teisme.
20. Šios kampanijos taisyklės patvirtintos „Balti Logistika UAB“ valdybos 2013.04.26 sprendimu.