Į

DATA

SVORIS(KG)

TŪRIS(m3)

Pateikti
Make submission

Estija + 372 6056 161    Latvija +371 67009 120    Lietuva +370 5216 4980

Logistikoje vartojamos santrumpos

AWB

Oro transporto važtaraštis yra tarptautinis krovinių gabenimo oru dokumentas. Jis apima krovinio transportavimą iš vieno oro uosto į kitą. Kroviniui identifikuoti naudojamas AWB numeris.

ATA

Faktinis atvykimo laikas.

ATD

Faktinis išvykimo laikas.

BAF

Priemoka už degalus yra kintamoji gabenimo kainos dalis, laikoma papildomu nuo degalų kainos priklausančiu mokesčiu.

B/L

Važtaraštis yra siuntos dokumentas, naudojamas gabenant prekes jūrų transportu.

CAF

Valiutos tikslinimo koeficientas, skaičiuojamas papildomai prie gabenimo kainos. Jis priklauso nuo valiutos kurso svyravimo, atsižvelgiant į dolerio santykį su kitomis valiutomis.

CMR

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Tai standartizuotas dokumentas, naudojamas kelių transportu gabenamam kroviniui kertant sieną.

ETA

Numatytasis atvykimo laikas.

ETD

Numatytasis išvykimo laikas.

FCL

Pilnas konteineris.

FSC

Pridėtinis degalų mokestis (dažniausiai taikomas gabenant oro transportu).

FTL

Pilnas sunkvežimis arba pilna priekaba.

LCL

Dalinai pakrautas konteineris yra toks krovinys, kurio kiekio neužtenka standartiniam krovininiam konteineriui užpildyti.

LTL

Dalinai pakrautas sunkvežimis yra santykinai mažas krovinys, nes krovinio kiekis per mažas, kad būtų užpildyta visa sunkvežimio priekaba.

SDR

Specialiosios skolinimosi teisės yra papildomas užsienio valiutos rezervinis turtas, kurį nustato ir reguliuoja Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Daugiau informacijos ir dabartinis valiutų santykis su doleriu (USD): http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx

SSC

Pridėtinis saugumo mokestis (dažniausiai taikomas gabenant oro transportu).

TEU

Dvidešimt pėdų atitinkantis vienetas yra krovinio tūrio vienetas, nurodantis tokį krovinio tūrį, kuris atitinka standartinį įvairiarūšį 20 pėdų ilgio konteinerį.

ULD

Važtos pakavimo įranga yra padėklas arba konteineris, naudojamas bagažui, kroviniui pakrauti ir siųsti dviejų eilių orlaiviu bei specifiniu vienos eilės orlaiviu.

VMI

Tiekėjo prižiūrimos sandėlio atsargos yra toks sandėlio atsargų valdymo būdas, kai prekių tiekėjas, dažniausiai gamintojas, yra atsakingas už kliento sandėlio atsargų optimizavimą.